Герб

Официальный сайт
Администрации сельского поселения
Исмагиловский сельсовет
муниципального района Аургазинский район
Республики Башкортостан

90лет д.Уксунны

29 июля 2017г. в 11.00 часов будет организовано проведение праздника 90 летие со дня образования&nbsp, д.Уксунны. Место проведения: южнее д.Уксунны за обелиском.

Приглашаем всех выходцев и гостей на праздник.

Немного истории:

Уксунны авылы&nbsp- Исм?гыйль авыл бил?м?сен? кер?.Ул&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp- 1927 елда, Кеш?нне авылыннан к?чеп килг?н татарлардан барлыка килг?н. Т??д? Уксунны авылын&nbsp- Карамунча урман арты диеп атаганнар. Давлатша бабай торып эшл?? очен бер мунча кебек ?й салган, авыл урман эченд? утырган, шул урманда юан каен агачлары олы юл буелап утырганнар.Авыл утыргачта ?ле кояш т?шкелекк? ?итк?ч кен? к?рен? торган булган. Тагын авыл бер яклы булып утыргач, аны сы?ар т?рт? диеп т? атаганнар.Уксынлы&nbsp- исеме елга Уксынлы ерынында уксын ?ск?н , ул ерын авылдан бер км. тир?се. Шуннан чыгып уксынлы булып китк?н (уксын, ?че ?л?н). Авылга барлыгы 30 семья к?черг? булган. 4 гаил? к?чми кала, к?чк?нд? д??л?т байтак акча бирг?н к?чк?н кешег?. ? со?ыннан т?л?рг? тиеш булганнар.

Шул 4 гаил? шул т?л??д?н курканнар. Со?ыннан ул акчаны т?л?тм?г?нн?р.Шулай тиеп 26 гаил? к?чеп утырган.Авыл бер р?т булып олы юл буйлап утырган. Авылда 1930 елда колхоз т?зел?.Колхозга Кеш?нне бел?н берг? Комба диеп исем бир?л?р.1936 елга х?тле Кеш?нне бел?н берг? яшил?р.Анан Исм?гыйлг? &ldquo-Я?а Б?л?к&rdquo- колхозына кушылалар.1947 елда Уксунны авылы &ldquo-Я?а б?л?к&rdquo- колхозыннан аыерылып чыкты колхозга &ldquo-Рокосовский&rdquo-&nbsp- исеме бирдел?р.Колхозга 223 гектар ?ир,6 ат,1 колын,8 башмак,2 сыер тиде. Колхоз 1952 елга чаклы яши, аннан тагын шул колхозга кушыла.&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp-&nbsp- Авыл ху?алыгыны? алдынгы механизаторлары:

1.Мухамадияров Мидехат Вагап улы &ndash- тракторист, беренче самоходный комбайнные а?а ышанып бирдел?р.

2.Магадеев Ф?рит Барый улы -&nbsp- бригадир, садовод булып эшл?де.

3.Мусин Мухаббир Алтаф улы &ndash- 14 ел тракторист, 30ел шофер булып эшл?де.Колхозда беренче Камаз машинасын й?ретте.

4.Усманов Шакир?ян Шариф?янович &ndash- к?п еллар, тракторист ч?гендерд? эшл?де.Ленин ордены бел?н б?л?кл?нде.

5.Баязитов Минхан Имаевич &mdash- к?п еллар, тракторист ч?гендерд? эшл?де.Ленин ордены бел?н б?л?кл?нде.

Уксунны авылыны? халкы татарлар,?леге к?нд? барлыгы 29 ихата, анда 86 кеше яши.